KÄRCHER VERSUS TENNANT: IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER

Tajemná zkratka ec-H2O označuje technologii, kterou Tennant využívá u některých svých podlahových mycích strojů. Podle fimy tennant se díky ec-H2O technologii obyčejná voda změní rozkladem na kyselé a alkalické složky v důsledku elektrolýzy na tzv. „aktivní vodu“, která pak funguje jako účinný čisticí prostředek sama o sobě, není už potřeba přidávat žádnou čisticí chemii. Tím šetří náklady na chemii i životní prostředí. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

AKTIVNÍ VODA JAKO MARKETINGOVÝ TRIK?

Už v listopadu 2010 publikovala společnost Nilfi sk-ASdvance, jeden z konkurentů Tennantu na trhu úklidových technologií, výsledky obsáhlého testu, kde nechala porovnat výkon elektricky aktivované vody, obyčejné vody z kohoutku a mytí s běžným čistícím prostředkem na podlahových mycích strojích. Test proběhl ve dvou nezávislých akreditovaných laboratořích, které měřily čisticí výkon na stávajících modelech podlahových mycích strojů při použití elektricky aktivované vody, obyčejné vody z kohoutku a vody z kohoutku s přidáním čisticícho prostředku. Výsledky testu nebyly pro elektricky aktivovanou vodu zrovna povzbudivé. Podle informací společnosti Nilfi sk-Advance výsledky ukázaly, že podlahový mycí stroj s použitím elektricky aktivované vody neprovedl nic lepšího, než když čistil jen vodou z kohoutku. „Výsledky také ukazují, že při čištění s elektricky aktivovanou vodou mycí stroje nečistily tak účinně jako při použití obyčejného čisticího prostředku,“ uvádí zpráva společnosti Nilfi sk-Advance o testu. „Tyto nezávislé výsledky laboratorních testů vyjasnily, že pokud zákazníci platí navíc za tuto technologii, očekávají hodnotu a výkon a je nepravděpodobné, že toto bude splněno,“ řekl k tomu tehdy Steve Baker, viceprezident prodeje a marketingu pro Nilfi sk-Advance. „Tyto výsledky testů ověřily, co jsme po celou dobu věděli – nepotřebujete speciální vodu k čištění podlah. Prostá voda z kohoutku – samotná s použitím efektivního mycího stroje – může čistit různé povrchy velmi dobře,“ řekl také Baker. Některé podlahy však mohou vyžadovat použití detergentů na hlubší čištění.

KÄRCHER JDE DO BOJE

Mnohem razantnější postup vůči svému konkurentovi a jeho „elektricky aktivované vodě“ zvolila společnost Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Ta podala na počátku září 2011 žalobu proti třem národním společnostem amerického koncernu – v Německu, Belgii a velké Británii. Důvod? Tvrzení Tennantu o tom, že dokáže běžnou vodu z kohoutku ve svých strojích za pomoci elektrolýzy proměnit v účinný čisticí prostředek. „Podle dřívějších údajů Tennant propagoval své podlahové mycí stroje s odsáváním – které čistí např. školní chodby nebo nástupiště – tak, že stroje aktivují vodu pomocí proudu a tak ji přeměňují na druh čističe, který dělá z chemie přebytečnou záležitost. Kärcher považuje tuto reklamu za klamavou a konkurenci zažaloval,“ vysvětluje společnost Kärcher na svých internetových stránkách věnovaných celému právnímu sporu.

TENNANT: NAŠE TECHNOLOGIE FUNGUJE!

Tennant výhrady svého rivala odmítl. „Budeme bránit naši fi rmu, technologii a způsob propagace proti těmto nesmyslným prohlášením konkurence,“ řekl na adresu soudních sporů s Kärcherem Chris Killingstad, prezident společnosti Tennant. A neodpustil si rýpnutí. „Je skutečně zajímavé, že Kärcher začal útočit na naši ec-H2O technologii nyní, po třech ůetech našeho působení na trhu, dky jsme zvládli uspokojit potřeby tisíců zákazníků a naše předpokládané tržby se pohybují mezi 130 a 140 miliony dolarů,“ řekl Killingstad. V ofi ciální tiskové zprávě, kterou Tennant reagoval na postup koncernu Kärcher, se také Killingstad ohradil proti obviněním, že účinnost ec H2O technologie nebyla nijak prokázána a ověřena. „Její efektivita byla prověřena v laboratořích i v úklidové praxi. Naši zákazníci vědí dobře, že funguje, protože ji otestovali a dále ověřují její účinnost ve své každodenní práci,“ vyjádřil se k tomu. Tennant navíc obvinil ve svých vyjádřeních Kärcher, že svá tvrzení o nekorektnosti reklamních výroků Tennantu na chybných testech. „Jejich tvrzení o tom, že ec-H2O nezvyšuje čisticí efekt, bylo vyvráceno testy Tennantu a tříletou zkušeností našich zákazníků s touto technologií,“ píše se v tiskové zprávě. „Navíc testy sponzorované Kärcherem byly prováděny na zcela nereálných vzorcích znečištění,“ konstatovala zpráva Tennantu. Tennant naopak argumentuje taktéž „nezávislými“ laboratorními testy, které naopak prokazují, že podlahové stroje s ec-H2O technologií čistí minimálně stejně dobře nebo ještě lépe, než „klasické“ podlahové stroje v aplikacích, pro které je ec-H2O technologie určena. Tennat tak podal protižalobu – zatímco Kärcher žádá o to, aby přestal se svými tvrzeními o účinnosti ec-H2O technologie, Tennant naopak chce Kärcher dotlačit k tomu, aby přestal „očerňovat“ ec-H2O technologii.

KAŽDÝ CHVILKU TAHÁ PILKU

V dubnu 2012 získal do ruky pomyslné střelivo Tennant – zemský soud v Kolíně vydal předběžné opatření, kterým zakazoval společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG pod pokutou 250 000 EUR diskreditovat svými tvrzeními účinnost technologie ec-H2O a nařizoval jí stáhnout také všechny tyto informace z internetu (Kärcher se sporu věnuje na vlastním speciálním blogu – www.blogkaercher.de nebo www.kaercher.de/blog). Teď naopak zabodoval Kärcher. Zemský soud ve Stuttgartu dal Kärcheru za pravdu, když odsoudil jako zavádějící výroky Tennatu o schopnosti technologie ec-H2O aktivovat vodu a zesilovat tak její čisticí schopnosti natolik, že už není žádných dalších čisticích prostředků třeba. Jako zavádějící označil i výrok o tom, že ec-H2O je osvědčená technologie. Soud zároveň zamítl portižalobu Tennantu. Tvrzení firmy Kärcher, že ec-H20 nečistí o nic lépe než běžná voda z vodovodního řádu, je přípustné. „Rozhodnutí soudu vidíme jako rozhodující krok,“ hodnotí Hartmut Jenner, předseda představenstva společnosti Kärcher. Tennant ale podle vyjádření prezidenta společnosti Chrise Killingstada pro European Cleaning Journal stojí za svou technologií a tvrzeními o jejích účincích dál a rozhodnutí soudu je podle něj založeno na „neúplných a nepřesných informacích“. „Dva laboratorní testy prezentované soudním znalcem neměly žádnou nebo jen malou korelaci s čištěním za pomoci podlahového mycího stroje využívajícícho ec-H2O technologii firmy Tennant,“ tvrdí Killingstad. Boj dvou rivalů na bitevním poli podlahových mycích strojů tak nejspíš ještě ani zdaleka není dobojován.