Hotelové prádlo potřebuje péči

Kvalita praní prádla je pro hotel důležitá z hlediska spokojenosti hostů, ale i z hlediska provozních nákladů spojených s obnovou prádla. „Ošizený“ prací proces prádlo nevypere, použití nevhodných či příliš agresivních pracích prostředků, popřípadě špatné nastavení teploty v průběhu pracího procesu může prádlu dramaticky zkracovat životnost. Ta je dána i kvalitou samotného prádla, jak ale podotýká Jaroslav Kocián ze společnosti Galtop, která zajišťuje komplexní dodávky prádla pro lázeňská zařízení, hotely a ubytovací zařízení, restaurace, nemocnice a zdravotnická zařízení, nejen ta rozhoduje o tom, jak dlouho vydrží. „Stejně jako kvalita prádla jeho životnost ovlivňuje i způsob praní, šetrnost technologie a chemie, kterou prádelna používá,“ upozorňuje Jaroslav Kocián. „To, jak se s prádlem zachází, má podle mého osobního názoru na jeho životnost vliv z 80 procent,“ míní Jana Mrázová ze společnosti Meron, a.s., která patří k dodavatelům profesionálního zařízení pro prádelny a zároveň je i výrobcem prádelenské techniky – vyrábí hygienické průmyslové pračky řady APM.

RECEPTY NA HOTELOVÉ PRANÍ

Otázku, jak zabezpečit praní a čistění prádla v potřebné intenzitě a kvalitě, řeší každý hoteliér – pokud má vlastní prádlo. Starostí tohoto typu se lze elegantně zbavit tím, že hotel žádné vlastní prádlo nemá a pouze si ho pronajímá (více o výhodách komplexního pronájmu prádla čtěte v článku na str. 15). Pokud hotel volí „klasiku“ v podobě nákupu prádla do svého vlastnictví, má v zásadě dvě možnosti – buď si zařídí svou vlastní prádelnu, nebo zvolí služby některé z mnoha komerčních či průmyslových prádelen, které zajišťují praní prádla pro široké spektrum klientů. Velká část ubytovacích zařízení řeší problém s praním prádla outsourcingem – péči o čistotu svého prádla přenechává specializovaným komerčním prádelnám, které mají praní prádla jako svou hlavní činnost. Odpadají jim tak investice do zařízení prádelny a měsíční náklady na zaměstnance. Na druhé straně nemají nad procesem praní vůbec žádnou kontrolu – maximálně ji mohou posuzovat podle stavu dodaného prádla. A tak někdy i tam, kde neperou velké objemy prádla, volí raději praní ve vlastní režii, než outsourcing v podobě externí prádelny. Vybavení vlastní prádelny, která navíc není pro hotel provozem, jenž by mu generoval přímé zisky – s výjimkou případů, kdy hotelová prádelna slouží nejen pro interní potřeby hotelu, ale pere i subjektům zvenčí, třeba jiným hotelům v dané lokalitě – představuje ale nezanedbatelnou investici. A také zabraný prostor. „Určitě je třeba zvážit, i v závislosti na velikosti daného ubytovacího zařízení a s ní souvisejícím množstvím prádla, návratnost takové investice,“ potvrzuje Jana Mrázová, zástupce společnosti Meron, a.s. „Určitě nejde obecně říct, že vlastní prádelna nebo naopak praní v externí prádelně je z ekonomického hlediska vždy lepší řešení. Určitě vždy závisí na individuálních podmínkách, zejména na množství praného prádla, kdy už je rentabilní uvažovat o vybudování vlastní prádelny nebo ne, a také na ceně, za jakou je pro ně schopna vyprat externí prádelna v konkrétní lokalitě a jejím porovnáním s cenou, na jakou by se dostali ve vlastní prádelně,“ míní Jana Mrázová ze společnosti Meron, a.s. „Asi nemá smysl, aby o vlastním praní přemýšlel penzion o dvaceti lůžkách, tam by šlo skutečně o nepřiměřeně velkou investici. V zařízení od padesáti lůžek výše určitě může mít smysl přemýšlet o zřízení vlastní prádelny,“ míní. Přístup provozovatelů hotelů se různí. Zatímco třeba karlovarský hotel Carlsbad Plaza nebo pražský Hilton perou ve vlastní prádelně, hotel Don Giovanni zase naopak péči o své hotelové prádlo v maximální možné míře outsourcoval. Nejen že pro praní prádla využívá služeb externí prádelny, ale dokonce ani žádné vlastní prádlo nemá – jeho vlastníkem je prádelenská společnost, od níž si hotel prádlo pronajímá. Někde kombinují vlastní malou prádelnu, kde perou prádlo pro personál a hotelové hosty a drobné prádlo, větší část prádla ale perou v externí prádelně. Většina hotelů ale dnes volí outsourcing – ať už v podobě praní u externího poskytovatele prádelenských služeb nebo v podobě komplexního pronájmu prádla. „Nicméně v poslední době zaznamenávám zvýšený zájem hotelů o informace o možnostech zřízení vlastní prádelny,“ podotýká Jana Mrázová ze společnosti Meron, a.s.

SÁM SI VAŘÍM, SÁM SI PERU

Praní ve vlastní prádelně zcela jistě může mít své výhody. Především tu odpadá obava ze záměny prádla. Hotel či restaurace má plnou kontrolu nad procesem praní prádla, prádlo je možné prát v pořadí, v jakém je vyžadováno na různé akce. „Samozřejmě, že při rozhodování o vybudování vlastní prádelny vstupu flexibilita však může být pro hotel jedním z hlavních důvodů, proč začne uvažovat o vybudování vlastní prádelny,“ potvrzuje Jana Mrázová ze společnosti Meron, a.s.. „U někoho může hrát roli i subjektivní pocit lepší kontroly nad procesem praní – to, že skutečně ví, jakým způsobem si prádlo pere a jaké prací prostředky k tomu používá,“ dodává Jana Mrázová.

PROFESIONÁLNÍ PRANÍ POTŘEBUJE PROFESIONÁLNÍ TECHNIKU

Na druhé straně je tu několik ALE. Tím prvním jsou peníze, které bude zbudování vlastní prádelny stát. Pokud se majitel hotelu, penzionu nebo restaurace rozhodne pro vlastní prádelnu, která je součástí daného provozu, musí počítat v první řadě s investici potřebnou pro její vybudování. Prádelna se běžně skládá z profesionálních praček a sušičů různé kapacity (od 5 až do 50 kg náplně) a mandlu pro žehlení rovného prádla, jako jsou ubrusy a ložní prádlo. Pokud je potřeba žehlit i tzv. tvarové prádlo, jako např. oděvy personálu, je třeba dále počítat s „profi “ žehlicím prknem s žehličkou nebo alternativně s žehlicím lisem. Rozhodně nelze počítat, že pro potřeby byť menšího hotelového provozu postačí jedna „domácnostní“ pračka za pár tisíc. Nebo v případě skutečně malého penzionu i možná lze, je ale nutné počítat s tím, že taková „chuděra“ se v zápřahu hotelového provozu, na který není koncipovaná, rychle „utahá“ a v konečném důsledku se pak může takové zdánlivě úsporné řešení prodražit. Samozřejmě v malém penzionu může stačit jedna lepší pračka a pracovitá pradlena, která pak vše „na koleně“ vyžehlí – obyčejnou žehličkou na obyčejném prkně. I ta pradlena však něco stojí – na mzdě a mzdových odvodech. A pokud bude každodenní přísun prádla větší než skutečně malý, nebude v kapacitních možnostech ani té nejpilnější pradleny takový nápor zvládnout. Kdo to myslí s vlastním praním v rámci hotelového či restauračního provozu skutečně vážně, poohlédne se v jiné kategorii. Profesionální průmyslové pračky se vyznačují provedením s materiálu, dílů a součástek odolnějších opotřebením než běžné domácí spotřebiče. Profi pračky tak mají podstatně delší životnost a provozní hodiny. Samozřejmou odlišností průmyslových praček je také jejich kapacita a velikost. A také cena. Zatímco „normální“ pračku na 5 – 7 kg prádla lze sehnat v cenovém rozmezí do 7 do 10 tisíc korun, cena profesionální pračky na podobné množství prádla se může pohybovat kolem 100 tisíc. „Na druhé straně investice do zbudování malé prádelny určené pouze pro potřebu daného hotelu nemusí být nijak astronomická – samozřejmě vždy půjde o částku ve statisících, ale nemusí jít o investici za milion korun,“ podotýká Jana Mrázová ze společnosti Meron, a.s.

KDYŽ SE PERE „U CIZÍCH“

Při využití služeb komerční prádelny všechny tyto investice odpadají. Zároveň odpadají i starosti s tím, kde vzít lidi, kteří budou chod prádelny zajišťovat – a budou schopni všechny potřebné technologie ovládat – mzdové náklady na ně. Přestože mzdy pro pracovníky v prádelenství na základních pozicích podobně jako mzdy v úklidovém oboru se drží hodně blízko spodní hrany mzdových žebříčků, spolu se mzdovými odvody a odvody na pojistné budou tvořit suverénně největší položku nákladů na provoz hotelové prádelny. Podle zástupců komerčních prádelen je využití externího dodavatele pro hotely a restaurace výhodnější, než by bylo zajištění těchto služeb vlastními silami. „Nevím jak u ostatních prádelen, ale u nás je výhodou především kompletní servis prádelny, půjčování prádla, opravy prádla atd.,“ říká Marcela Barošová, ředitelka prádelny Blankyt. „Samozřejmě, že se bavíme i o tom, že hotel neřeší přímé náklady, jako je nákup prádelenské technologie a s tím spojené obrovské náklady na energie. Pokud nemá hotel vlastní zdroj kvalitní vody, potřebuje samozřejmě i dobrou úpravnu vody atd. Řekla bych, že je to poměr 30:70 ve prospěch komerčních prádelen,“ dodává. „Výhodou praní u nás je pohodlnost, bezstarostnost a rychlost – našim klientům pro prádlo přijedeme a přivezeme zpět vyprané a vyžehlené,“ říká k tomu Klaudia Rosenbergová, ředitelka společnosti Valtice-servis, která se vedle dodávek a výroby tepla zabývá i praním a mandlováním prádla. Hotel ale při svěření péče o prádlo do rukou externího subjektu ztrácí kontrolu nad celým procesem a je odkázán na korektnost a spolehlivost svého dodavatele. Ten navíc pere prádlo i pro jiné klienty – nehrozí ve všech těch stovkách kilogramů prádla, že se něco pomíchá? „Vstupní a výstupní kontrola je při manipulaci s prádlem velmi důležitá. Každý zákazník má své prádlo vypráno individuálně, záměna tedy nehrozí,“ říká k tomu Marcela Barošová, ředitelka prádelny Blankyt. „Prádlo nepereme dohromady s ostatními zákazníky a trváme na jeho označení,“ popisuje recept na eliminaci tohoto nebezpečí Klaudia Rosenbergová, ředitelka společnosti Valtice-servis. Komerční prádelny se také snaží konkurovat nejen cenou, ale i krátkými dodacími lhůtami a velkou flexibilitou v řešení zákazníkových požadavků. „Když je potřeba, má hotel prádlo do druhého dne. To je právě výhodou malých komerčních prádelen,“ říká Marcela Barošová, ředitelka prádelny Blankyt. Snaha je i o to, aby zákazník měl s prádlem co nejméně práce. „Hotelové prádlo se sváží v předem připravených kontejnerech a v době, kdy si hotel určí. Prádlo je zabaleno tak, aby pokojské měly co nejmíň práce při manipulaci a chystání prádla na pokoje. Samozřejmostí je i odvoz prádla v době státních svátků,“ doplňuje Marcela Barošová, ředitelka prádelny Blankyt.

TAJEMSTVÍ CENY ZA PRANÍ

Samozřejmě že praní prádla v komerční prádelně také nebude zadarmo – záleží na tom, jaké cenové podmínky se podaří u dodavatele prádelenských služeb nasmlouvat. Vzhledem ke konkurenci na prádelenském trhu však v současné době tahají zákazníci při jednáních o ceně za delší část provazu – a mohou se dostat někdy až na „nákladové“ ceny či dokonce pod ně. Odvrácenou stranou takového výběru prádelny může být nedostatečně vyprané prádlo – praní prádla vždy generuje určité náklady, a pokud prádelna pere za ceny, které jsou daleko pod hranicí jakýchkoli minimálních nákladů, a nechce zkrachovat, musí nutně někde ušetřit na procesu praní. Vždy je proto důležité sledovat poměr ceny ke kvalitě vyprání. Na druhé straně, vzhledem k velké konkurenci je kromě tlaku na co nejnižší ceny zároveň zákazníky vyvíjen velký tlak na co nejvyšší kvalitu. „Kvalita je dnes samozřejmostí a s cenou se snaží hoteliéři licitovat,“ říká Marcela Barošová, ředitelka prádelny Blankyt. Cenové podmínky jsou značně individuální – rozhodně se v případě zákazníků, jako jsou hotely, nestačí podívat do jednoduchého ceníku. „Cena se vždy odvíjí od objemu a skladby prádla. Nejnižší cena za vyprání jednoho hotelového lůžka se pohybuje kolem 30 Kč (polštář, povlečení, prostěradlo), cena bývá včetně dopravy,“ prozrazuje Marcela Barošová.

VÝBĚR PRÁDELNY

Při výběru prádelny je tak kromě ceny za vyprání vzít v úvahu i pár dalších kritérií. „Kvalita vyprání je samozřejmostí, pak je tu rychlost dodávky, balení prádla, komunikace s personálem, ochota a vstřícnost, cena by pak měla odpovídat kvalitě všech těchto služeb,“ radí Marcela Barošová, ředitelka prádelny Blankyt. Pokud chce prádelna poskytovat zákazníkům z řad hotelů kvalitní služby, potřebuje k tomu také odpovídající vybavení. „Bez čeho se neobejde, to jsou kvalitní pračky, žehliče, baličky prádla a vstřícný personál,“ říká s úsměvem Klaudia Rosenbergová, ředitelka společnosti Valtice-servis. „Pokud to prostor a fi nance dovolí, tak je nejlepší kombinací pro prádelnu i pořízení chemického stroje na oděvy. Ne vždy se dá vše vyprat. No a k tomu je ruku v ruce nová technologie mokrého čištění „WET CLEANING“ s vysokým ekologickým standardem šetrného praní,“ podotýká k tomu Marcela Barošová, ředitelka prádelny Blankyt. Určitým vodítkem při výběru prádelny pro praní hotelového prádla může být i její certifi kace podle oborových specifi kací stanovených pro odborné ošetření hotelového prádla. Tyto oborové specifi kace pro odborné ošetření prádla lze chápat jako odbornou nadstavbu nad obecnými systémy řízení, jako jsou systémy managementu jakosti. Vydávání oborových specifi kací zajišťuje Textilní zkušební ústav (Centrum technické normalizace) ve spolupráci s Asociací prádelen a čistíren a Asociací Textilního – Oděvního – Kožedělného průmyslu. Certifi kace podle nich však zatím ještě není v masovějším měřítku rozšířena. „My sami jsme k certifi kaci podle těchto oborových specifikací nepřistoupili. Podle mě by péče o hotelové prádlo měla podléhat hlavně hygienickým normám,“ říká k tomu Klaudia Rosenbergová, ředitelka společnosti Valtice-servis. „Certifi kaci podle oborových specifi kací vydávaných TZÚ prozatím nemáme, jsme ale držiteli certifi kátu jakosti ISO 9001:2009 a zároveň i certifikátu „ Kvalitní fi rma-ověřeno zákazníky“. Tohoto ocenění si nejvíce vážíme, protože je to oce