I zeleň potřebuje údržbu

Tráva se proto musí pravidelně sekat, keře a stromy prořezávat, je nutné čistit prostranství od popadaných větví, na podzim od listí… Zajistit tuto pravidelnou péči něco stojí. Péče o zeleň spolyká každý rok nemalé prostředky z městských rozpočtů. Jde o peníze v řádech milionů korun. „Město Mělník stojí údržba veřejné zeleně cca 3 550 000 Kč ročně,“ prozrazuje Jana Kostolányiová, asistentka starostky města Mělník. Je to velké číslo, mnohde ale utratí každý rok za zeleň ještě více. „Na údržbu zeleně vynaloží město každý rok 4 – 5 milionů korun,“ říká Pavel Král, zástupce vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města Mnichovo Hradiště. „Každá obec i město má řadu naléhavých potřeb, ale omezené finanční možnosti. Přesto si město Poděbrady stanovilo údržbu veřejné zeleně jako jeden naléhavých a důležitých problémů. Na údržbu veřejné zeleně v roce 2012 bylo vynaloženo 16 milionů korun,“ říká Hana Novotná, vedoucí oddělení majetku města Poděbrady. „Město Kutná Hora vynaloží ročně na údržbu veřejné zeleně přibližně 9 milionů korun,“ říká na otázku nákladů na údržbu městské zeleně starosta Kutné Hory Ivo Šanc. „Kromě toho každoročně probíhá akce Zelené město, kdy je prostřednictvím brigád studentů prováděna údržba veřejné zeleně a úklid. Na tuto akci přispívá společnost Philip Morris v roce 2013 částkou 1 milion korun,“ dodává. Jak vidno, na údržbě veřejné zeleně se někdy mohou v rámci dnes téměř až módního trendu společenské odpovědnosti firem podílet i soukromé subjekty. Buď fi nančně – jako v případě spolupráce tabákového giganta Philip Morris s jeho českým „sídelním“ městem, nebo nasazením svých pracovníků, kterým umožní v rámci pracovní doby věnovat určitý čas dobrovolnické práci pro společnost. Právě údržba zeleně (spolu s čištěním vodních toků či sázením stromků) patří v oblasti „manuálního nasazení“ k těm nejoblíbenějším a nejčastěji poptávaným činnostem.

KDO TO ZAJISTÍ

Údržbu zeleně na veřejných prostranstvích, stejně jako třeba na pozemcích patřících ke komerčním objektům či obytným komplexům zajišťují obvykle najaté externí specializované firmy. I když u měst do hry vstupují i příspěvkové organizace. „Údržbu veřejné zeleně zajišťují externí firmy a část ploch je udržována příspěvkovou organizací města Mělníka – Technické služby,“ říká Jana Kostolányiová, asistentka starostky města Mělník. „Údržbu veřejné zeleně zajišťuje převážně společnost Technické služby Kutná Hora, s.r.o., která dle potřeby využívá subdodavatele. Nejvýznamnějším subdodavatelem je místní tzv. sociální firma, která zaměstnává především Romy. S touto spoluprací je spokojeno město i veřejnost,“ popisuje situaci v Kutné Hoře starosta města Ivo Šanc. A jak to vypadá v Poděbradech? „O údržbu veřejné zeleně pečuje několik firem. V roce 2009 byly uzavřeny smlouvy na údržbu zeleně města a jeho okrajových částí na dobu určitou, na dobu čtyř let s pěti firmami. Město na základě objednávek také zadávalo jednotlivé zakázky drobnějšího charakteru Technickým službám města Poděbrady a zvlášť bylo vyhlášeno výběrové řízení na kácení havarijních stromů. Pro rok 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na „ostatní zeleň s výjimkou lázeňského parku Jiřího náměstí a zámku“, samostatně na údržbu zeleně Jiřího náměstí a zámku a na lázeňský park. Proto v současné době se starají o veřejnou zeleň tři fi rmy a Technické služby města Poděbrady mají v péči květinové hodiny,“ popisuje situaci v Poděbradech Hana Novotná, vedoucí oddělení majetku města Poděbrady.

PŘÍPADOVÁ STUDIE: PODĚBRADY

Na příkladu Poděbrad si lze udělat celkem pěknou představu o tom, že zajistit údržbu zeleně ve městě o velikosti a „zelenosti“ Poděbrad není žádná legrace. „Veřejnou zeleň můžeme rozdělit do několika skupin jako např. květinové hodiny, lázeňský park, Jiřího náměstí a zámek, ostatní zeleň. Samostatnou kapitolu pak tvoří kácení stromů,“ vysvětluje Hana Novotná, vedoucí oddělení majetku města Poděbrady. Každá z těchto „kapitol“ v zelené knize města Poděbrady si žádá své. „Každá tato skupina má svá specifika, od kterých se také odvíjí druh a četnost údržby. U květinových hodin dochází denně k výsadbě květin ve tvaru číslic data. Ostatní veřejná zeleň je ještě dále rozdělena na zeleň podle lokality – např. kosení trávy v jedné části probíhá čtyřikrát za rok a v jiné například osmkrát za rok – v centrálním lázeňském parku pak 15krát za rok,“ popisuje Hana Novotná. „Vše probíhá v souladu se schváleným harmonogramem pracovních operací, jejich četností a termínem. Na centrální park je vytvořen samostatný harmonogram péče a údržby,“ dodává.

ŠIROKÝ POJEM

Péče o veřejnou zeleň obsahuje velmi různorodou činnost. „Počínaje kosením trávy, odstraňování stařiny, přes hnojení, válcování, zavlažování, chemické postřiky, hrabání listí, odplevelování, okopávání, rytí, kácení stromů, výsadby nových stromů, odfrézování pařezů, sběr veškerých mechanických nečistot, úklid odpadů, vysypávání košů, prořez stromů, výsadba nových květin, prokypření, výchovný a zdravotní prořez v korunách stromů, výřez plevelných dřevit, tvarovací řez, až po zametání apod. Společně s touto činností provádíme zároveň i omytí laviček, odpadkových košů či omytí plastik a pítka či omytí zemních svítidel,“ říká Hana Novotná, vedoucí oddělení majetku města Poděbrady. „Péče o veřejnou zeleň představuje údržba trávníků (více než 50 ha), sběr odpadků z trávníků, údržba květinových záhonů, postřik plevelů, údržba živých plotů, ošetřování stromů či keřů, kácení stromů či keřů, zálivka, náhradní výsadba, sběr listí a spoustu dalších činností,“ říká k tomu starosta Kutné Hory Ivo Šanc. A jak často se tyto činnosti provádějí? „Sekání travních ploch probíhá dle klimatických podmínek od dubna do října. V jednotlivých lokalitách se uskuteční od čtyř do sedmi sečí. Ošetřování dřevin probíhá celoročně s tím, že se soustřeďuje převážná část na období vegetačního klidu. Každý rok se uskutečňuje výsadba nových dřevin. Trávníky obnovují dle potřeby od jara do podzimu,“ popisuje Ivo Šanc. Podobně to probíhá i v Mělníku. „V Mělníku podle klimatických podmínek probíhá 4 – 5 sečí, z toho první seč je se sběrem, zbývající tři bez sběru a poslední seč je se sběrem – součástí je i odstraňování spadaného listí,“ popisuje Jana Kostolányiová, asistentka starostky města Mělník. „Keřové patro je udržováno průběžně, u stromů jsou prováděny v jarních měsících bezpečnostní a zdravotní řezy. Výsadba nových dřevin probíhá v rámci plánované obnovy nebo v rámci náhradní výsadby. Obnova trávníků je prováděna sporadicky a to v nejvíce poškozených travnatých plochách,“ dodává.

O TECHNIKU PRO ÚDRŽBU ZELENĚ JE ZÁJEM

Údržba zeleně se neobejde bez potřebného vybavení. Poptávka po potřebné technice tak neustává. A to ani ze strany měst a obcí, které se často potýkají s dost napjatými rozpočty. „Situace na trhu je stabilní, protože se stále více klade důraz na údržbu všech venkovních ploch. Naše firma má mnoho partnerských celků, se kterými spolupracuje na poli zahradní a komunální techniky,“ říká Antonín Koryťák, Specialista rozvoje obchodní sítě a marketingu společnosti Strom Praha, která je distributorem americké firmy John Deere pro Českou republiku. „Největší poptávka ze strany obcí je o co nejuniverzálnější techniku, která dokáže uspokojit co nejvíce požadavků při údržbě obce. Hlavním kritériem je velikost udržovaných ploch obce, nejvíce poptávány jsou malotraktory,“ dodává. Uplatní se však i ruční sekačky. „Ty hrají v oblasti údržby zeleně velkou roli hlavně při údržbě menších hůře přístupných travnatých ploch,“ potvrzuje Koryťák. Při výběru sekačky určené pro profesionální použití je nutné zaměřit se na kvalitu použitých materiálů a samotnou konstrukci stroje. „Ruční sekačky John Deere mají velikou přednost v konstrukci šasi, kde je použit materiál slitiny hliníku, a záruka na poškození je 15 let,“ upozorňuje Koryťák. Při nákupech techniky ze strany obcí hraje hlavní roli nízká cena. „Samozřejmě cena je při výběru požadované techniky pro obec na prvním místě,“ potvrzuje Antonín Koryťák ze Strom Praha. „Tento trend se ale v poslední době mírně mění a poptávka se více zaměřuje na vysokou kvalitu stroje, kterou technika John Deere disponuje,“ podotýká. Velká poptávka po technice pro údržbu zeleně je i ze strany správců komerčních objektů a areálů. „Poptávka těchto celků po profesionální technice je vysoká. Tento segment trhu je pro nás velmi perspektivní, protože technika John Deere dokáže plně uspokojit rozmanité potřeby všech komerčních areálů,“ potvrzuje Koryťák.