Strojový úklid komerčních objektů

Management těchto společností se nemůže vyhnout rozhodnutí, zda outsourcovat úklid prostřednictvím specializované úklidové firmy, která má dostatečné zázemí a strojní vybavení, nebo se zaměřit na investici do vlastního strojového čištění. S ubývající náročností výroby nebo s nižšími normativními omezeními se nutnost využití čistících strojů úměrně snižuje na úkor ručního úklidu, nicméně jsou i pro takové společnosti úklidové stroje velmi užitečným a vhodným pomocníkem. Jak je tomu u produktů skupiny čistící techniky zvykem, nelze se vyhnout dělení a třídění. Stroje již nevykonávají obecně generální úklid, ale stále více se konkrétně specializují.

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE

Průmyslové vysavače jsou konstrukčně a provozně vyráběny za účelem jednak statického, tak mobilního odsávání prachu, suchého odpadu a nečistot, a také vody, mokrého a vlhkého materiálu. Lze obecně tvrdit, že malé a střední provozy vyžadující vysávání budou používat menších, mobilnějších a univerzálnějších vysavačů, které jsou vybaveny nadstandardními funkcemi, jako je např. oklep filtru, zásuvka na přídavné el. zařízení s možností ovládání vysavače přes toto nářadí, cyklónová filtrace apod. I v případě výběru filtrace lze vybírat a kombinovat různé filtry navzájem mezi sebou, na výběr je několik možností: polyesterový filtr, papírový mikrofiltr, HEPA filtr, různé kombinace návleků nebo všeobecně známé sáčky z různých materiálů. Vysavače jsou většinou vybavovány jedním až třemi jednofázovými motory (okolo 1200 W) a mezi standardní vybavení patří hadice, prodlužovací nástavce a sací dýzy (koncovky, hubice). Jako zvláštní, ale velmi praktický doplněk se k vysavačům dodává externí pojezdová sací lišta, která se upevní na konstrukci vysavače a lze vysávat větší prostor při chůzi obsluhy. Čím je výroba nebo provoz náročnější, tím více se stává vysavač statičtější a tím více se přistupuje k takzvanému centrálnímu odsávacímu systému. Princip je stejný jako u domácích centrálních vysavačů, kdy je v provozu umístěn jeden výkonný vysavač, ke kterému je přivedeno několik odsávacích stanovišť. Důraz v požadavcích u velkých průmyslových vysavačů je kladen na výkon, podtlak, průtok vzduchu, velikost nádrže a filtraci. Standardním vybavením výkonných vysavačů je již oklep filtru v různých mutacích – ruční, elektrický, vzduchový (vysavač je vybaven vlastním kompresorem) a také snadno odnímatelná nádrž na kolečkách, jejíž vyprazdňování při úplném naplnění může být, vzhledem k její kapacitě, pro obsluhu náročný problém. Vysavače jsou vybaveny zejména třífázovými turbínami o výkonu až několik desítek kW. S rostoucími legislativními nároky rostou také požadavky na speciální certifikaci vysavačů, a to zejména o využití ve výbušném prostředí. Některé provozy se vyskytují ve výbušných zónách a je potřeba zde vysávat se speciálně upravenými motory. Při prodeji není většinou společně s velkými průmyslovými vysavači dodáváno standardní příslušenství, jelikož využití takových vysavačů je velmi různorodé, a tak je příslušenství speciálně sestavováno dle požadavků zákazníků. Obecně mohou zákazníci vybírat z několika druhů, šířek a délek hadic, prodlužovacích nástavců a sacích dýz (koncovek, hubic). V praxi se dost často využívá velkých předřadných (separačních) nádob umožňující vysávání větších množství materiálů. Na trhu se objevují i vysavače se speciálními vlastnostmi, které pokrývají požadavky nejnáročnějších zájemců, a to jsou bateriové, benzínové motory, které jsou nezávislé na elektrické energii, speciální vysavače oddělující olej od mechanických nečistot, které umožňují opětovné použití odsátého oleje nebo emulze nebo vysavače vzduchové, připojené na zdroj stlačeného vzduchu využívané v provozech s nejvyšší pravděpodobností výbuchu.

ZAMETACÍ STROJE

Zametací stroje se nejvíce používají v prašných uzavřených nebo otevřených prostorech o rozsáhlých velikostech. Setkat se s nimi můžeme na parkovištích, v logistických centrech, skladech, na čerpacích stanicích apod. Opět je nutné alespoň základní dělení zametačů na stroje s chodící a stroje se sedící obsluhou. Zásadní rozdíl je v pozici obsluhy, kdy u strojů s chodící obsluhou ovládá uživatel stroj ve stoje a vede jej před sebou. Všechny modely s výjimkou ručních zametačů jsou vybaveny trakcí, nemusí proto obsluha vynakládat velké úsilí k pohybu stroje. „Chodičky“, jak se slangově zametacím strojům s chodící obsluhou říká, jsou vybaveny bateriovým nebo benzínovým motorem. Nejdůležitějšími součástmi strojů jsou centrální a přimetací kartáč, odpadní nádoba, motor, filtr a odsávání. Většina zametacích strojů je vybavena oklepem filtru. Zametací stroje se sedící obsluhou fungují na stejném principu jako menší modely s tím rozdílem, že veškeré ovládání stroje je umístěno na dosah sedící obsluhy. Ovládání zametacích strojů je také mnohem více elektronizované a konkurence se předhání ve speciálních funkcích, které připívají k lepší prodejnosti. Takovými funkcemi jsou např. dva přimetací kartáče, hydraulické zvedání odpadní nádrže či možnost duálního pohonu (bateriový + dieslový motor). Zametací stroje jsou dodávané s benzínovým, dieslovým, bateriovým nebo plynovým pohonem.

PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE

V hypermarketech, nemocnicích, veřejných budovách, tělocvičnách, letištích, nádražích a jiných podobných budovách se v poslední době setkáváme s nejuniverzálnějšími stroji – podlahovými mycími stroji. Podlahové automaty fungují na principu mytí podlahy a současného odsávání zbytkové vody. Všechny stroje jsou vybaveny kartáči (diskovými nebo válcovými), nádrží na čistou vodu, odkud je čistící roztok nanášen na kartáče a následně na podlahu, a nádrž na špinavou vodu, kam je zbytková voda z podlahy přiváděna pomocí sací lišty a sacího motoru. Sací lišta je upevněna za strojem a je tvořena konstrukcí a stíracími gumami, které se dotýkají podlahy a kopírují její tvar a navádějí tak špinavou vodu do sací hadice, která vede ze stírací lišty do odpadní nádrže. Důležité parametry, které zájemci o takový stroj sledují: teoretická a praktická plocha úklidu, pracovní šířka (velikost kartáčů), šířka sací lišty, objem nádrží a výdrž baterií. Teoretická plocha úklidu udává maximální prostor, který stroj dokáže umýt při optimálních podmínkách – nízký až střední stupeň znečištění, neustále plné nádrže a neustále nabitá baterie (v případě bateriových modelů). Praktická plocha úklidu je výrazně nižší, neboť nelze dodržet hypotetické podmínky a je potřeba naplňovat čistou a vyprazdňovat nádrž na špinavou vodu a také nelze dodržet stále plnou kapacitu baterie. Navíc nelze vždy odhadnout stupeň znečištění v daném provozu. Příslušenství, které se u podlahových automatů nejčastěji obměňuje, jsou kartáče z různě tvrdých materiálů (přírodní, nylonové, ocelové nebo řada čistících padů), jenž se používají na různé stupně znečištění. Na opotřebení stíracích gum má výrazný vliv správné nastavení sací lišty. V neposlední řadě musí uživatel stroje počítat s častým zásobováním čisticí chemie, které je opět závislé na stupni a druhu znečištění a také na správném dávkování roztoku. Novější modely podlahových mycích strojů se sedící obsluhou obsahují oproti starším typům výrazná vylepšení z pohledu ovládání stroje. S nástupem moderních technologií se vyrábějí stroje s velkým stupněm elektronizace, od čehož se samozřejmě také vyvíjí cena strojů. Princip čištění zůstává stejný jako u menších modelů s chodící obsluhou s tím rozdílem, že zde logicky zjišťujeme absenci kabelových strojů a na místo toho se největší stroje vyrábějí s bateriovým, dieslovým, benzínovým nebo plynovým pohonem. Volba je pouze na zájemci, který typ je mu nejsympatičtější. Pro zvýšení efektivnosti úklidu a snížení nákladů jsou poptávány takzvané duální stroje, které kromě mytí a vysoušení podlahy zároveň před umytím podlahu i zametou. Duální stroj lze substituovat speciálním předzametacím zařízením se dvěma předzametacími, jedním hlavním centrálním kartáčem a odpadní nádobou, které se nainstaluje na přední část podlahového mycího stroje. Stroje mohou být vybaveny dvěma nebo třemi diskovými nebo dvěma válcovými kartáči o maximální pracovní šíři až 1650 mm.